Specialty coffees

Sumatra Asman Gayo Mill, Washed, 250g
76.00 lei 76.00 lei 76.0 RON NEW
KENYA Kiriaini AB, Washed, 250g
65.00 lei 65.00 lei 65.0 RON
Rwanda Gitega Hills #431 Natural, 250g
63.00 lei 63.00 lei 63.0 RON
COLUMBIA Carlos Ordoñez, El Cajon, Honey, 250g
76.00 lei 76.00 lei 76.0 RON
Daydreamer's chocolate pralines
58.00 lei 58.00 lei 58.0 RON
ECLECTIC DAYDREAMER'S BLEND 500g
90.00 lei 90.00 lei 90.0 RON
ECLECTIC ORIGINS INDIA, 500g
88.00 lei 88.00 lei 88.0 RON
COLOMBIA La Plata, (Decaffeinated), 250g
58.00 lei 58.00 lei 58.0 RON
Blend YUME'SPRESSO #1, 250g
52.00 lei 52.00 lei 52.0 RON
ECLECTIC ORIGINS BRAZIL, 500g
88.00 lei 88.00 lei 88.0 RON
ECLECTIC ORIGINS COLOMBIA, 500g
88.00 lei 88.00 lei 88.0 RON
ECLECTIC ORIGINS ETHIOPIA, 500g
90.00 lei 90.00 lei 90.0 RON
ECLECTIC ORIGINS GUATEMALA, 500g
88.00 lei 88.00 lei 88.0 RON
ECLECTIC Specialty Casual Blend, 1000g
168.00 lei 168.00 lei 168.0 RON
Kalita Wave 185 dripper, glass
145.00 lei 145.00 lei 145.0 RON