Specialty coffees

COLOMBIA Abdias Lasso, El Provenir, Washed, 250g
76.00 lei 76.00 lei 76.0 RON NEW
ETHIOPIA Arsosala Gr. 1, Natural, 250g
60.00 lei 60.00 lei 60.0 RON NEW
Kenya Kainamui AB, Washed, 250g
65.00 lei 65.00 lei 65.0 RON
ETHIOPIA Habesha Gr. 2, Washed, 250g
50.00 lei 50.00 lei 50.0 RON
ETHIOPIA Kennisa Lot #14 Gr. 1, Washed, 250g
57.00 lei 57.00 lei 57.0 RON
Blend YUME'SPRESSO #1, 250g
45.00 lei 45.00 lei 45.0 RON
COLOMBIA La Plata, (Decaffeinated), 250g
53.00 lei 53.00 lei 53.0 RON
ECLECTIC ORIGINS BRAZIL, 500g
76.00 lei 76.00 lei 76.0 RON
ECLECTIC ORIGINS INDIA, 500g
77.00 lei 77.00 lei 77.0 RON
ECLECTIC ORIGINS COLOMBIA, 500g
80.00 lei 80.00 lei 80.0 RON
ECLECTIC ORIGINS ETHIOPIA, 500g
80.00 lei 80.00 lei 80.0 RON
ECLECTIC ORIGINS GUATEMALA, 500g
82.00 lei 82.00 lei 82.0 RON
ECLECTIC Specialty Casual Blend, 1000g
156.00 lei 156.00 lei 156.0 RON
Kalita Wave 185 dripper, glass
145.00 lei 145.00 lei 145.0 RON
Kalita Wave Kettle 1L
290.00 lei 290.00 lei 290.0 RON
Kalita Glass Server 500ml, black
124.00 lei 124.00 lei 124.0 RON